Ciepło, cieplej, gorąco.

By December 1, 2015Blog, Felieton

Uwierzyłem, że to ludzie stoją za zmianami klimatu. Wszyscy zgadzają się że że zmiana klimatu to fakt. Nie wszyscy jednak są skłonni uwierzyć, że dzieje się to za sprawą człowieka. Ja długo nie chciałem. Używałem typowych argumentów. Mówiłem, że ta niewielka część CO2 emitowanego przez człowieka nie ma znaczenia dla środowiska. Święcie wierzyłem, że wulkany emitują więcej dwutlenku węgla niż człowiek. No i w końcu przecież w średniowieczu było cieplej niż w XX wieku.

Strona do której linkuję przy wspomnianych argumentach była jedną z tych, które pomogły mi zmienić zdanie. Współczesne badania naukowe jasno pokazują, że my ludzie mamy negatywny wpływ na klimat. Głównie poprzez emisję dwutlenku węgla związaną ze spalaniem paliw kopalnych. Dla tych, których argumenty naukowe nie przekonują poruszę jeszcze jedną kwestię – owo spalanie ma fatalny wpływ na jakość powietrza i stan lokalnej przyrody. Jeśli nie ze względu na globalne ocieplenie, ograniczmy zużycie paliw kopalnych by nie zatruwać siebie i swojego otoczenia.

Równie kontrowersyjnym problemem co sama brudna energia jest pytanie “czym ją zastąpić?” Mam wątpliwości co do proponowanych przez tak zwane organizacje ekologiczne alternatyw w postaci odnawialnych źródeł energii. Elektrownie wiatrowe szpecą krajobraz i są zagrożeniem dla ptaków wędrownych. Elektrownie wodne nieodwracalnie niszczą ekosystem, w którym powstają.

Najrozsądniejszym rozwiązaniem, przynajmniej dopóki elektrownie fuzyjne nie wyjdą z fazy marzeń i wczesnych badań, wydaje się energia atomowa. Energia ta nie jest najtańsza, generuje pewną ilość niebezpiecznych odpadów, ale pozwala skupić dużą produkcję prądu na małym obszarze. Nie ingeruje w krajobraz tak jak wytwarzająca porównywalną ilość energii farma wiatrowa. Można też ją postawić w silnie zindustrializowanym lub zurbanizowanym obszarze – tak by nie wpływała na środowisko naturalne. Dobrym rozwiązaniem, wydaje się też wykorzystanie przestrzeni na dachach na ogniwa słoneczne jako dodatkowe źródła energii dla budynków.

Walka z globalnym ociepleniem jest ważna, ale należy być ostrożnym. Wielu będzie chciało ją wykorzystać do krótko terminowych celów zarobkowych, a zbyt pochopne przerzucenie się na “zieloną energię” może skończyć się wylaniem dziecka z kąpielą.

Ocieplenie klimatu

Leave a Reply